Registracija Proizvoda

REGISTRACIJA PROIZVODA


1. LIČNE INFORMACIJE

Obavezna polja*

Postoje neke greške. Molimo ispravite i ponovno pošaljite.


Izaberite naslov
Unesite važeće ime
Unesite važeće prezime
Unesite važeću adresu
Unesite važeću adresu
Unesite važeć poštanski broj
Unesite važeć grad
Unesite važeć telefonski broj
Unesite važeć mobilni broj
Unesite važeću E-mail adresu
Unesite važeću E-mail adresu Ponovno unesite važeću E-mail adresu

U potpunosti se slažem sa obaveštenjem privrednog društva Whirlpool d.o.o. Beograd o zaštiti privatnosti.

Polje je obvezno

Slažem se da privredno društvo Whirlpool d.o.o. Beograd, druga privredna društva iz grupe Whirlpool, pružaoci usluga koji istupaju u ime Whirlpoola, Maytag, Kitchen Aid, Ignis, Bauknecht i pažljivo izabrani partneri kao što je Domestic & General rukuju mojim podacima o ličnosti radi stupanja u kontakt sa mnom putem pošte, e-pošte, telefona, SMS-a, MMS-a, telefaksa ili drugih elektronskih sredstava vezano za marketinške aktivnosti i prodajnu ponudu (npr. brošuru), promocije i informacije o anketama i nagradnim izvlačenjima kako je bliže opisano u obaveštenju o zaštiti privatnosti.


Polje je obvezno

Hvala Vam što ste izabrali Whirlpool

Dobićete maksimalnu pomoć sa naše strane. Slanjem Vaših podataka moćićete da koristite brzu i personalizovanu pomoć od strane našeg tima Službe korisnika. Ako Vam je potrebna pomoć oko registracije slobodno pozovite
+381 11 3065674

Hvala


2. PODACI PROIZVODA

Obavezna polja*

Postoje neke greške. Molimo ispravite i ponovno pošaljite.


Proizvod 01

Izaberite kategoriju proizvoda
Unesite važeć model
Unesite važeć serijski broj
Unesite važeću kodu
Izaberite važeć datum kupnje
captcha image
Unesite korektne kontrolne znakove

Hvala Vam što ste izabrali Whirlpool

Dobićete maksimalnu pomoć sa naše strane. Slanjem Vaših podataka moćićete da koristite brzu i personalizovanu pomoć od strane našeg tima Službe korisnika. Ako Vam je potrebna pomoć oko registracije slobodno pozovite
+381 11 3065674

Hvala

KAKO NACI KODOVE PROIZVODA

Kako naći kodove priozvoda
Naši proizvodi se identifikuju preko tri koda, pomoću kojih se prepoznaju proizvodi, koje morate registrovati.

Model
nosi ime proizvoda (Primer AKP 206/IX).

Serijski broj
je jedinstveni identifikator vašeg proizvoda (Primer 379633322115).

12 NC kod
Svi naši proizvodi se identifikuju sa brojem od 12 cifara, koji možete naći na proizvodu (Primer 855833322114).

Dole prikazana slika prikazuje primer nalepnice.

12nc code